GV Huỳnh Minh Băng Nga

Giảng viên Huỳnh Minh Băng Nga nguyên Giám đốc Cố Vấn Phân Phối khách hàng cung ứng: Nivea, Monsavon, Coast, I-Eves, Suaves, Snack khoai tây Lay’s & Doritos…tại công ty DKSH

Với kinh nghiệm trên 30 năm lĩnh vực xây dựng hệ thống, kênh phân phối; hệ thống đội ngũ bán hàng; đội ngũ chăm sóc khách hàng, tiếp thị; hoạt động tạo và mở rộng thị trường; Đánh giá phân tích thị trường; Tư vấn và Lập kế hoạch hoạt động công ty lĩnh vực tài chính, nhân sự, kinh doanh, tiếp thị, quản trị, điều hành, phân phối tại nhiều công ty trong và ngoài nước ngành hàng FMCG.

Tại BMG, Giảng viên Huỳnh Minh Băng Nga giảng dạy khóa học Khởi nghiệp hiệu quả theo BOS – Mô hình sức mạnh tăng trưởng