Nguyễn Thị Hồng Nga

Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, tôi không những được học thêm nhiều kiến thức thực tiễn mà còn nâng cao kỹ năng cho công việc hiện tại. Ngoài môi trường học tập tốt, bộ phân chăm sóc học viên cũng rất thân thiện, nhiệt tinh hỗ trợ học viên.


Cảm nhận học viên