Đinh Thị Thanh Mai

Học viên được rèn luyện các kỹ năng rất có ích như: kỹ năng làm việc nhóm, trình bày trước đám đông,… giúp Học viên tự tin, suy nghĩ nhanh và đưa ra hướng giải quyết vấn đề tốt nhất…Giảng viên giải đáp được nhiều vấn đề thắc mắc của học viên.


Cảm nhận học viên