Phan Minh Nguyên

Khóa học PR tại BMG rất hay, thực tế, cung cấp đầy đủ kiến thức, rất cần thiết cho công việc sắp tới của tôi. Bên cạnh đó Giảng viên ở BMG đều là những GV giỏi và rất nhiệt tình. Cơ sở vật chất tốt giúp HV học tập hiệu quả.


Cảm nhận học viên