Nguyễn Tiến Long

Ngoài học được những kiến thức trên lý thuyết mà tôi còn học được rất nhiều điều từ những tình huống thực tiễn. Tôi rất thích phương pháp dạy thực tiễn của trường BMG. Đặc biệt các học viên khác trong lớp là những người đã đi làm nên tôi cũng học được nhiều kinh nghiệm cho bản thân


Cảm nhận học viên