Đặng Lê Ngọc Uyên

Học tại BMG tôi được thực hành rất nhiều, các tiết học rất vui và thú vị. Giảng viên rất nhiệt tình luôn tạo điều kiện cho học viên làm việc hết mình, các bài giàng đều rất ngắn gọn nhưng dễ hiểu và sát với thực tế.


Cảm nhận học viên