Lê Minh Anh

Khóa học Phương pháp lập kế hoạch Marketing hiệu quả do BMG tổ chức cung cấp cho người học những kiến thức rất thực tiễn qua các thông tin thị trường thực tế được cập nhật mới nhất từ giảng viên.


Cảm nhận học viên