Lương Thị Mỹ

Tôi tự tin rằng tôi sẽ trở thành nhà PR chuyên nghiệp trong tương lai vì với cách giảng dạy rất sinh động của chương trình và kiến thức thực tiễn của giảng viên…

Đánh giá bài viết!

Cảm nhận học viên