Nguyễn Thanh Trúc

Tôi nhận thấy khóa học PR này được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế của học viên, cung cấp nhiều kiến thức quan trọng và thực tiễn rất cần thiết. Ngoài ra, BMG có thư viện sách kinh tế rất hấp dẫn.


Cảm nhận học viên