Lý Mạnh Kha

Tuy mới học môn đầu tiên “Marketing tổng quát” nhưng tôi thấy rất bổ ích, giúp tôi có được kiến thức nền tảng của Marketing. Tôi rất hài lòng về buổi ôn tập kết thúc môn, đây là buổi học giúp tôi hệ thống lại kiến thức về marketing một cách tốt nhất.


Cảm nhận học viên