Nguyễn Thái Thùy Chi

Dù không quy mô hoành tráng, nhưng cách tiếp cận của Phòng giáo vụ BMG với học viên thật thân thiện, tôi rất hài lòng với cách làm việc này.


Cảm nhận học viên