Trần Thị Thúy Phượng

BMG mang đến nhiều cơ hội va chạm thực tế và tạo môi trường tốt trong việc xây dựng nhiều mối quan hệ hữu ích đúng với tiêu chí: “Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp”.

Đánh giá bài viết!

Cảm nhận học viên