GV Helen Hạnh Nguyễn

GV Helen Hạnh Nguyễn – Head of Digital Marketing – MSB

Với hơn 12 năm kinh nghiệm đa dạng ngành Marketing trong các lĩnh vực tài chính, hi-tech, Internet, star-up …bà Helen Hạnh Nguyễn đã đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao khác nhau như Head of Digital Marketing, Head of Marketing Communications, …cho các Doanh nghiệp lớn như MSB, VNG, Giaohangnhanh, Mirae Asset Finance…

Các lĩnh vực trong Marketing mà Bà Helen Hạnh Nguyễn chuyên sâu: Digital Marketing, Brand Management và áp dụng tư duy kinh doanh vào các hoạt động Marketing

GV Helen Hạnh Nguyễn đã hoàn thành khóa mini – MBA Quản trị kinh Doanh của trường Crimson Business Institute vào 2022.