GV Helen Hanh Nguyen

GV Helen Hanh Nguyen- Head of Digital Marketing, Director cho MSB

Bà có hơn 8 năm kinh nghiệm Quản lý trong ngành Digital marketing và Marketing, Bà đã giữ nhiều vị trí quan trọng tại các công ty lớn: công ty VNG, Giao Hàng Nhanh,….