GV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

GV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh -Head of Marketing Communications tại Mirae Asset Finance Vietnam

Bà có hơn 8 năm kinh nghiệm Quản lý trong ngành Digital marketing và Marketing, Bà đã giữ nhiều vị trí quan trọng tại các công ty lớn: công ty VNG, Giao Hàng Nhanh,….